Zwarte parels Logo en slogan

 

Wat is Equine Assisted Coaching?

Hoofd paard

Bij equine assisted coaching roepen we de hulp in van paarden bij het coachen van mensen. In een equine assisted coachsessie faciliteert en begeleidt een EAC coach activiteiten die de coachee met het paard uitvoert.

Ervaringsgericht

Het uitvoeren van een activiteit met een paard daagt de coachee uit op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus, werken vanuit denken of vanuit het gevoel.

Door de directe en objectieve feedback van het paard op het handelen van de coachee komen de thema’s van de coachee daarbij sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook. De coachee ervaart door het uitvoeren van de activiteiten direct of indirect de consequenties van zijn handelen.

Oplossingsgericht

Het uitgangspunt van Equine assisted coaching is dat de coachee de oplossing voor zijn of haar vragen zelf in zich heeft en ook het liefst zijn eigen oplossingen toepast. De nadruk ligt bij deze vorm van coaching dan ook op de vermogens van de coachee, en niet op zijn zwakheden. We richten ons op het vinden van oplossingen meer dan we ons verdiepen in de problemen. Equine assisted coachsessie kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond, naast het paard en niet op het paard.

Voor wie?

Volwassenen: Individuele coaching en begeleiding Kinderen: Kinderen met autisme en ADHD en hun ouders Teams: Team coaching en building, leiderschap, communicatie, veranderprocessen

Waarom met paarden?

Tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijk e manier aan de orde. Denk daarbij aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verant- woordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.

Paarden zijn sociale dieren die in een kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden waardoor de aan- pak die leek te werken met het ene paard niet hoeft te werken met een ander. Paarden kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans biedt om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Bij het uitvoeren van activiteiten met paarden tijdens de coach-sessie zorgen ze hiermee voor prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven. De kleinste non-verbale signalen worden door paarden opgemerkt, ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) daardoor feilloos spiegelen. Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. Een coachee ervaart de consequenties van zijn of haar handelen door de eerlijke en directe reactie van het paard. Sessies met paarden bieden een ongekend speelterrein van confrontatie - , oefen – en leermogelijkheden.

 

Oor paardHandencoachsessiecoaching binnenbakCarla op paardLesruimteBokken